5. Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota za obdobje 2023 – 2027

Gradiva
predlog_sklepa-_strateski_nacrt_zkts.pdf
pdf (1.13 MB)
strateski_nacrt_zkts.pdf
pdf (10.16 MB)