5. Predlog Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota

Gradiva
Sklep o določitvi cene parkirnine (3).pdf
pdf (573 KB)
Sklep o določitvi cene parkirnine _obrazložitev (2).pdf
pdf (349.57 KB)
Kartografski prikaz con in pripadajočih območij.pdf
pdf (4.78 MB)
Sklep o določitvi cene parkirnine drugih taks in parkirnih con_prva stran (4).pdf
pdf (53.51 KB)
Sklep o določitvi cene parkirnine _cenik (2).pdf
pdf (287.32 KB)