4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ''Jezera'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) - II. obravnava

Gradiva
oppn gramoznica jezera_II.obravnava.pdf
pdf (12.73 MB)