4. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota - II. obravnava

Gradiva
Gradivo Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo II obravnava
pdf (2.05 MB)