3.b) Predlog Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2022

Gradiva
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 PDF.pdf
pdf (476.99 KB)