3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu - II. obravnava

Gradiva
oppn krog_II.obravnava.pdf
pdf (5.77 MB)