3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu – I. obravnava

Gradiva
prva stran gradiva - OPPN.pdf
pdf (65.36 KB)
OPPN Krog_I. obravnava_gradivo.pdf
pdf (18.63 MB)