2. Potrditev zapisnika 26. redne seje mestnega sveta