2. Potrditev zapisnika 25. redne seje mestnega sveta in zapisnika 11. dopisne seje mestnega sveta