2. Potrditev zapisnika 23. redne seje mestnega sveta