2. Potrditev zapisnika 2. redne seje mestnega sveta