14. Predlogi in pobude podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana