1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda