1. Predlog Sklepa o potrditvi začasnih nujnih ukrepov zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Gradiva
Sklep o potrditvi začasnih nujnih ukrepov zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID 19
pdf (2.4 MB)