Sodelovanje mest

Sodelovanje mest – City Cooperation

Projekt City Cooperation – Sodelovanje mest je mednarodni projekt, v okviru katerega je vzpostavljeno tesno sodelovanje mest obmejnih regij vzhodne avstrijske Štajerske, vzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske.

Eden izmed ključnih ciljev projekta je izgradnja trajnega partnerstva pri projektu udeleženih 24 mest. Ti regionalni centri doživljajo z dejavnostmi vseh 24 mest močnejši razcvet. Mesta se uspešno promovirajo na vseh večjih mednarodnih sejmih, predstavljena so v skupnih brošurah, v pripravah je pa tudi promocija preko avdiovizualnih medijev in nove ponudbe mest za otroke. Potekajo tudi aktivnosti, ki povezujejo podjetja in podjetniške iniciative mest. Istočasno smo z aktivnim medsebojnim oglaševanjem velikih prireditev in kulturnih ter kulinaričnih vrhuncev okrepili srečanja med mesti in spodbudili večji pretok prebivalcev v regiji 24 mest.

Čezmejno sodelovanje regij in obmejnih območij spodbuja tudi Evropska skupnost preko svojih programov in spodbud. Tako podporo ima tudi sodelovanje 24 mest v osrčju Evrope in njihovo tesnejše povezovanje. To regionalno iniciativo pa podpirajo tudi Republika Slovenija, Republika Madžarska in dežela avstrijska Štajerska. Vodja projekta je: EU- Regionalmanagement Oststeiermark, Avstrija. Partnerji iz Slovenije v tem projektu so: Razvojni center Murska Sobota, Znanstveno - raziskovalno središče Bistra Ptuj, LTO Prlekija Ljutomer. Projekt je trajal od maja 2008 do marca 2014. Vrednost projekta: 1.800.000,00 EUR. Financiranje: ESRR.

 

 

Murska Sobota_otroška zloženka
pdf (1.48 MB)
Zlato jabolko_razglednica
pdf (153.7 KB)
MURSKA SOBOTA - KATALOG SPLET SLO
pdf (4.91 MB)
Sporočilo za medije_City Cooperation
docx (1.76 MB)
City Cooperation SLO (2)
pdf (3.3 MB)