Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022

Rok za prijavo

V Uradnem listu RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za l. 2022.

Dokumenti
Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v mestni občini Murska Sobota za leto 2022
pdf (258.66 KB)
Prva stran razpisne dokumentacije 2022
pdf (224.3 KB)
Navodilo za oddajo vloge 2022
pdf (293.54 KB)
ODLOK LPŠ objavljen v Uradnem listu
pdf (10.29 MB)
Letni program športa v MOMS za l. 2022
pdf (458.2 KB)
Vzorec pogodbe LPŠ
docx (38.14 KB)
Obr. št. 1 Izjava o uporabi športnih objektov
docx (19.08 KB)
Obr. št. 2 Izjava glede usposobljenosti kadra
docx (18.97 KB)
Obr. št. 3 Finančna konstrukcija
docx (20.08 KB)
Obr. št. 4 Izjava o evidenci članstva
docx (18.67 KB)
ZAHTEVEK za izplačilo sredstev v dveh delih
docx (71 KB)
ZAHTEVEK za izplačilo sredstev - dvanajstine
docx (73.5 KB)
Vsebinsko in finančno poročilo 2022
docx (46.34 KB)