Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR2 ''Za ogradi'' v Krogu

Rok za prijavo

V času med 28. 3. 2022 ter 28. 4. 2022 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR2 "Za ogradi" v Krogu. Ogled razgrnjenega gradiva je možen v vaško kulturnem domu v Krogu ter v prostorih občine v delovnem času občinske uprave.

V sklopu javne razgrnitve bo v sredo, 13. aprila 2022, ob 16.00 uri v Vaško kulturnem domu v Krogu izvedena javna obravnava.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost podati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo do vključno četrtka 28. 4. 2022 pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si. Pripombe se lahko poda tudi na javni obravnavi pisno ali ustno na zapisnik.

Dokumenti
Odlok oppn KR2
pdf (962.12 KB)
Grafični del OPPN KR2
pdf (2.15 MB)
Obrazložitev postopka OPPN KR2
pdf (268.38 KB)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN KR2
pdf (89.72 KB)
Priloge
zip (17.49 MB)