IZDELAVA IZP, DGD IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOSTOPNE CESTE V OBRTNI CONI PLESE S POVEZAVO NA VZHODNO OBVOZNO CESTO

Rok za prijavo

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 11. 12. 2020 pod št. JN007707/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

Predmet naročila:

»IZDELAVA IZP, DGD IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOSTOPNE CESTE V OBRTNI CONI PLESE S POVEZAVO NA VZHODNO OBVOZNO CESTO«

Rok za izvedbo naročila:

Roki za izdelavo so:

  • IZP, 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe,
  • DGD, 75 koledarskih dni od potrditve idejne zasnove
  • PZI, 45 koledarskih dni od predaje DGD

Rok za postavitev vprašanj:

(datum, ura, naslov):

18.12. 2020

10:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

23.12.2020

10:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

23.12.2020

10:01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=379403

Povezava do informacijskega sistema:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23045

Spoštovani
 
naročnik spreminja pogoj reference in se glasi
 
3.2.3.2 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle  vsaj dva kompleta izdelave projektne dokumentacije (DGD in PZI, po takratno veljavni zakonodaji), v sklopu katere je bila predvidena novogradnja ali rekonstrukcija državne ceste ali občinske ceste širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 200 m. Od tega mora biti en referenčni posel obvezno vezan na izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI, po takratno veljavni zakonodaji) za izgradnjo oz. rekonstrukcijo državne ceste v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb. Kot datum reference se šteje datum oddaje referenčnega posla. 
 
Prosimo za upoštevanje navedenega.
Dokumenti
dokumentacija_
zip (2.12 MB)