ENERGETSKA PRENOVA – Mestna uprava

Rok za prijavo

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 13. 10. 2021 pod št. JN007019/2021-B01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

Predmet naročila: »ENERGETSKA PRENOVA – Mestna uprava
Rok za izvedbo naročila: 270 dni od uvedbe v delo
Rok za postavitev vprašanj
(datum, ura, naslov):

27.10.2021

4.11.2021

10:00

15:00

Portal javnih naročil
Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

08.11.2021

15.11.2021

22.11.2021

10:00 Informacijski sistem e-JN
Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

08.11.2021

15.11.2021

22.11.2021

10:01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si)

Povezava do informacijskega sistema:

Podrobnosti javnega naročila (gov.si)

Naročnik je dodatno objavil Kulturnovarstvneno soglasje z dne 18.10.2021. Prosimo za upoštevanje omenjenega dokumenta.


Spoštovani

naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravek obvestila z dne 28.10.2021. Popravek se nanaša na spremembo rokov.


Spoštovani

naročnik je dne 29.10.2021 na Portalu objavil popravek.

Spremembe se nanašajo na PRIRPAVLJALNA DELA in OKNA. Vse spremembe so pisane z zeleno barvo pisave. Dodajamo še sheme z dodanimi tipi oken in vrat za lažje iskanje. Za število posameznih enot je merodajen popis (morebitna razlika med številom enot na shemi in v popisu).


Spoštovani

naročnik je dne 15.11.2021 na Portalu javnih naročil objavil popravek 

Naročnik je podaljšal roke za oddajo ponudb ter za odpiranje ponudb. Skladno z roki je objavil na svoji spletni strani popravek razpisne dokumentacije z dne 15.11.2021. Sprememba se nanaša na pogoje za izkazovanje tehnične sposobnosti, in sicer 2. Pogoj (kadrovski pogoj), obrazec OBR-PONUDBENI PREDRAČUN ter vzorec pogodbe.

Dokumenti
Dokumentacija za javno naročilo Energetska prenova
zip (9.63 MB)
Kulturnovarstveno soglasje za Delavski dom EŠD 16808
pdf (1.28 MB)
Narocnik ESPD.zip
zip (1.63 KB)
sprememba 29.10.2021_0.zip
zip (1.99 MB)
sprememba dokumentacije 15.11.2021
zip (1.08 MB)