Proračun 2014

Datoteka
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (238.52 KB)
Splošni del proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (608.48 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 po podkontih brez KS in MČ
pdf (244.76 KB)
Predvidena državna in EU sredstva za sofinaciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (132.76 KB)
Plan finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (346.72 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (345.45 KB)
Posebni del proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (974.5 KB)
Obrazložitve posebnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (796.18 KB)
Načrt razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2014 - 2017
pdf (1.63 MB)
Obrazložitev načrtov razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2014-2017
pdf (664.77 KB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 in 2015
pdf (120.9 KB)
Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (132.94 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
pdf (407.57 KB)
Program dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v MOMS za leto 2014
pdf (414.78 KB)