Zadeva
Javna razsvetljava - nočni izklop
Opis

Spoštovani !

Glede na visoke cene energentov in svetlobno onesnaženje, ki ga povzroča javna razsvetljava me zanima, zakaj Občina Murska Sobota ne izvaja nočnih izklopov svetilk v občini in naseljih oziroma kdaj jih bo uvedla.

Mnogo drugih mestnih občin izvaja nočne izklope svetilk v času od 23.00 do 5.00 ure, ko velika večina občanov počiva in na ta način znižujejo obratovalne stroške.

Nočni izklopi prav tako zmanjšajo svetlobno onesnaženje, ki vpliva tako na ljudi kot ostala živa bitja, zaradi osvetljenosti izven naravne dnevne osvetlitve.

Hvala.

Lokacija

46.642931076549, 16.14288139448

Odgovarja Občinska uprava
Pobude za tovrstno nočno zatemnitev javne razsvetljave smo na občino že prejeli in naredili obsežno analizo, ki je pokazala, da je strošek predelave tako velik, da je prihranek premajhen.

V mestni občini žal nimamo naprednega sistema javne razsvetljave (JR), da bi lahko na enem mestu (centralni nadzorni sistem) upravljali z vsemi svetilkami. V naši občini je namreč okrog 75 lokalnih odjemnih mest za svetilke JR, kar pomeni, da bi morali v vsako dograditi stikalno uro, ki bi v želenem nočnem času izklopila JR na določenem območju.
Prav zato so vse nove LED svetilke programirane tako, da so med 23:00 in 5:00 v redukciji. To pomeni, da v tem času delujejo s 50% zmogljivostjo. S trendom zamenjave svetilk torej zmanjšujemo porabo in tudi svetlobno onesnaženje.

Kljub vsemu zapisanemu smo pred približno letom in pol testirali popoln izklop svetilk na enem izmed priključnih mest, v času med 23:00 in 5:00, vendar smo naleteli na izjemno negativen odziv občanov v krajevnih skupnostih.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi vidik varnosti v cestnem prometu. Problematična so predvsem območja prehodov za pešce in krožišč, kjer je popolna tema lahko vzrok za resne poškodbe ali še kaj hujšega, saj avtomobil prepozno opazi pešca, ki prečka cestišče.