Zadeva
Japonski vrt
Opis

Pozdravljeni, pred dnevi sem obiskal Sekesfehervar na sosednjem Madžarskem, kjer sem si med drugim ogledal tudi japonski vrt, ki so ga postavili pred kratkim v večjem parku. Ker MS pogosto izpostavlja dobre odnose z Japonsko preko g. Morija, ki je častni občan naše občine, se mi zdi zelo primerna ideja, da bi mogoče tudi z njegovo pomočjo nekje v mestu našli nekaj 100m2 in postavili podoben vrt kot je ta na Madžarskem. V prilogi sem dodal tudi nekaj slikic. Zagotovo bi tak vrt pomenil dodatno ponudbo v MS za obisk turistov ter tudi točko za sproščenje samih meščanov. Idelano bi seveda bilo prostor za to najti v samem mestnem parku.

LP,
Marjan

Lokacija

46.5554, 15.6465

Odgovarja Občinska uprava
Mestni park oziroma Grajski park je zavarovan kot kulturna dediščina in je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. Varuje se ga v skladu z odlokom v njegovih bistvenih historičnih sestavinah, posegi pa se morajo temu podrediti. Zato je za vsak poseg v park potrebno pridobiti Kulturnovarstvene pogoje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Poleg navedenega je za območje Mestnega parka v veljavi prostorski akt Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka (Uradni list RS, št. 21/96). V tem aktu podobne ureditve, kot je predlagano, niso načrtovane. Zato menimo, da Mestni park za predlagane nove vsebine ni primeren.

Na Mestni občini smo že vzpostavili zasnovo japonskega drevoreda v bližini objekta Expano, kjer so bila zasajena mlada drevesa japonskih češenj - SAKURA. Čez čas, ko bodo drevesa večja, se bo nad travnikom oblikoval cvetoč obok, tako da bo nastal lep prostor za druženja, posedanja, sproščanja... itd.