Župan imenoval podžupanjo

Slika
Podžupanja

Župan  dr. Aleksander Jevšek je danes imenoval mestno svetnico Bernardko Ružič za podžupanjo Mestne občine Murska Sobota.

Podžupanja Bernardka Ružič bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana iz področja vzgoje in izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture in umetnosti, zdravstva in socialnega varstva, delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti, protokolarnih prireditev ter druge naloge, za katere jo bo župan pooblastil. Funkcijo bo opravljala nepoklicno.

Podžupanja Bernardka Ružič je upokojena učiteljica in dolgoletna vodja Podružnične Osnovne šole v Krogu.

.