Zlate štipendije Mestne občine Murska Sobota

Slika
Študent, računalnik

Mestna občina Murska Sobota že več let s številnimi spodbudami pomaga mladim na študijski poti. Tudi v tem študijskem letu je podelila 75 občinskih štipendij nadarjenim študentkam in študentom različnih študijskih smeri. V letošnjem proračunu je za ta namen zagotovljeno 148.300 evrov, najvišja štipendija znaša 237 evrov, najnižja pa 140 evrov.

Nadarjeni študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini, so kandidirali na objavljenem razpisu, ki je med drugim zahteval povprečno oceno več kot 8,5 za študente oziroma več kot 4,5 za dijake zadnjega letnika srednje šole. Le najboljšim se torej uspe uvrstiti na seznam zlatih štipendistov.

Zaradi širjenja koronavirusa je žal tudi letos odpadel posebni dogodek, na katerem je župan štipendistom osebno čestital in jim zaželel uspešen študij. Študentom bodo zato pogodbe o štipendiranju z županovim dopisom vročene po pošti.