Zdrav slovenski zajtrk z novinarji

ponedeljek, 18. November 2013

V petek, 15. novembra smo obeležili dan slovenske hrane. Ob tej priložnosti je župan Štihec zajtrkoval z malčki v rakičanski enoti Vrtca Murska Sobota. Danes pa  je skupaj s svojimi najožjimi sodelavci na zdravem slovenskem zajtrku gostil novinarje.

Neformalno srečanje je bilo priložnost, da je župan podal nekaj informacij o trenutnih aktivnostih mestne uprave. Med drugim se je dotaknil davka na nepremičnine, nedavne seje mestnega sveta, na kateri mestni svet ni podprl dodatnega zadolževanja občine za nakup parcel od podjetja Bisol v Severni obrtno-industrijski coni, pokomentiral je izjave glede načrtovanega nakupa ceste v severnem delu Murske Sobote ter situaciji okrog  lastništva teniških igrišč. Novinarje je zanimalo tudi kaj se dogaja z zapuščenimi stavbami v mestu Murska Sobota (med drugim objekt nekdanje družbene prehrane), na kar jim je župan odgovoril, da s predstavniki Hypo banke potekajo dogovori, da bi se nekatere zapuščene stavbe lahko dale v uporabo za potrebe socialno najbolj ranljivih skupin.