Zaživela prva bivalna skupnost za starejše

Slika
7 Bivalna skupnost 2

V stanovanjsko stavbo v Ivanocijevem naselju so se konec marca vselili prvi stanovalci.

V okviru projekta Bivalne skupnosti za ranljive skupine, ki spada med naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja kot del ukrepa pri izvajanju mehanizma Celostnih trajnostnih naložb, sta bila v Murski Soboti izvedena dva projekta, in sicer ureditev bivalnih skupnosti za starejše v Ivanocijevem naselju in obnova zavetišča za brezdomce za Tomšičevi ulici. S prenovo objektov želi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, ki je izvajalec projekta, zagotoviti bivalne razmere tema ranljivima skupinama z območja mestne občine, torej starejšim, ki zaradi nizkih pokojnin ne zmorejo kriti visokih stroškov bivanja, in brezdomnim osebam. Prednosti bivalnih skupnosti za starejše so v tem, da gre za manjše skupine, v katerih stanovalci v primernem okolju poglabljajo medsebojne odnose. Način bivanja je podoben bivanju doma, v družini ali lokalni skupnosti, kjer je posameznik aktivni član skupnosti. Pomembno je tudi, da stanovalci ostanejo v bližini doma, saj so zato manj osamljeni, samostojno razpolagajo z lastnim načinom bivanja ter imajo manjše stroške osnovnega bivanja in v bližini vso potrebno infrastrukturo.

 

Šest bivalnih enot

V stanovanjski hiši v Ivanocijevem naselju so uredili šest bivalnih enot za starejše, ki jim želijo omogočiti boljše življenjske pogoje – tako s finančnega kot tudi z vidika boljše socialne vključenosti, saj je socialna vključenost poleg zagotovljenih prostorov za bivanje izjemno pomembna. Veliko starejših živi samih, pogosto so osamljeni in izključeni. V tovrstnih skupnostih se lahko družijo in si pomagajo prebroditi stiske. Uredili so štiri bivalne enote, primerne za bivanje ene osebe, in dve bivalni enoti, primerni za bivanje dveh oseb. Vse imajo lastno kopalnico, s čimer je zagotovljena intimnost posameznika. Skupni so jim kuhinja z jedilnico, kolesarnica, terase in vrt, na katerem lahko gojijo zelenjavo za lastne potrebe. Bivalne enote so bile uporabnikom dodeljene na podlagi javnega razpisa. Prvi so se vselili že konec marca, na voljo pa sta še dve bivalni enoti.

 

Nadaljevanje s podobno prakso

Vrednost nakupa in preureditve stanovanjske stavbe v Ivanocijevem naselju je 250 tisoč evrov, skupna vrednost projekta z obnovo zavetišča za brezdomce na Tomšičevi ulici pa 517 tisoč evrov. Projekta sta sofinancirana iz evropskih sredstev in državnih kohezijskih sredstev. Investitor je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota. Tudi v prihodnje bo sklad skrbel za nakup in prenovo starih stanovanj in stanovanjskih stavb. S projekti prenove, kot pravijo, zagotavljajo bivalne površine brez novih posegov v prostor, oživljajo degradirano območje, zagotavljajo varčno rabo energije ter dosegajo boljšo energetsko učinkovitost stanovanjskega fonda. Z nakupom in prenovo stanovanjskih stavb in stanovanj bodo poskrbeli tudi za neprofitna stanovanja za mlade in mlade družine.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine, april 2021