Zamenjava strešne kritine na Gledališču Park

Slika
Gladališče Park-pov

Gledališče Park, stoji na robu mestnega parka v Murski Soboti. Pritlično zgradbo v modernističnem slogu, zgrajeno leta 1951, je načrtoval arhitekt Franc Novak. Sprva je bil objekt namenjen mestnemu kinu. 

V okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012 je potekala  prenova objekta v večnamensko dvorano, ki smo jo poimenovali v Gledališče Park. Obnova nekdanjega kina je potekala po idejni zasnovi soboškega arhitekta Andreja Kalamara.

V zadnjih letih je na objektu začela zamakati streha. Kljub večkratnim delnim sanacijam, streha na mestih še vedno zamaka, zato je potrebna celovita zamenjava strešne kritine.  Poglavitni cilj prenove je zaščititi ta pomemben kulturni objekt v našem mestu in preprečiti povečanje škode na objektu in opremi.

Izvajalec navedene obnove je SPOT GRADNJE d.o.o., Bežigrajska cesta 4e, 3000 Celje,  v pogodbeni višini 96.277,52  €, ki bo dela dokončal v roku 45 koledarskih dni.

Nadzor nad izvedbo del bo izvajal Inženiring Rajnar Štefan, s.p., iz Murske Sobote.  

Ker je objekt še v garanciji, bo del sredstev za zamenjavo strešne kritine pokrit iz preostanka unovčitve bančne garancije in sicer v višini 14.497,76 €, ostalo so sredstva iz občinskega proračuna.