Zakonitost vodenja in poslovanja Pomurskih lekarn je odgovornost Sveta zavoda

petek, 9. Februar 2018

Mestna občina Murska Sobota je danes opozorila predsednico sveta Javnega zavoda Pomurske lekarne Polonco Fiala Novak, da se je iztekel rok, ki ga je svet javnega zavoda določil za izvedbo izredne seje sveta. Ta bi morala biti najkasneje danes, tretji dan zatem, ko je pooblaščenec Pomurskih lekarn prejel sklep Višjega sodišča. To je že s 4. januarjem 2018 odpravilo vpis zakonitega zastopnika v sodni register, kar pomeni, da so Pomurske lekarne že več kot mesec dni brez zakonitega vodstva. Z opuščanjem te dolžnosti se povzroča škoda, saj Pomurske lekarne nimajo zakonitega vodstva, s tem pa je onemogočeno njihovo nastopanje v pravnem prometu. Zato Mestna občina Murska Sobota pričakuje, da se nemudoma skliče sejo sveta javnega zavoda, da se zagotovi zakonito vodstvo in zakonito poslovanje Pomurskih lekarn.