Začetek prenove mestnega središča

Slika
Ploščad_pom

Na Trgu zmage so se začela gradbena dela za izvedbo 1. faze prenove mestnega središča. Nova ploščad, ki nastaja med južnim delom Slovenske in Kardoševo ulico, bo povezala zgodovinsko os med gradom in evangeličansko cerkvijo, s tem pa grajski park povezala z najožjim mestnim središčem. 

Na predstavitvi projekta je župan dr. Aleksander Jevšek povedal: »Po obdobju intenzivnih priprav se začenja mestno središče, ki je del našega načrta za spreminjanje Murske Sobote v mesto za prihodnost, spreminjati. Pomemben del naših razvojnih ambicij je zato usmerjen v povečanje kakovosti javnega prostora – odprtih, človeku in mestnemu utripu prijaznih javnih površin. S prenovo želimo vrniti življenje v mestno središče, da prostor med Slovensko ulico, Trgom zmage in grajskim parkom v zavesti in življenju Murske Sobote resnično postane srce mesta.«

Po besedah avtorjev zmagovalne natečajne rešitve avtorjev Mateja Blenkuša, Darje Matjašec, Primoža Žitnika in Nejca Florjanca, gre za pristop k prenovi odprtih javnih površin, ulic, pločnikov in površin za kolesarje, tako da bo v prihodnje to območje kombinacija parka, odprtih javnih površin s prednostjo pešcev in kolesarjev s posebnim režimom za motorna vozila. Območje (ploščad) ne bo več funkcioniralo kot prometna površina, zato ne bo več prevozno in na njem ne bo parkirišč. Ploščad bo tako od Slovenske in Kardoševe ulice ločena s konfini in za funkcioniranje ploščadi tudi s potopnimi količki. Prenovo središča bodo spremljale postavitev sodobne urbane opreme, ureditev novih zelenih površin z zasaditvijo dreves in posodobitev komunalne infrastrukture.

Prva faza prenove bo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Mestna občina Murska Sobota ta projekt načrtuje kot prednostno naložbo, s katero izboljšuje kakovost urbanega okolja in oživljanje mesta, zaradi načrtovanega zmanjšanja prometa pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka in hrupa. Pri tem se pričakuje 80% delež iz EU sredstev, 20% pa bo zagotovila občina.