Začetek del na Ulici arhitekta Novaka

Slika
Arhitekta Novaka

Danes je pogodbeni izvajalec gradbenih del začel z deli na  Ulici arhitekta Novaka. Najprej bodo odstranili stara drevesa, ki jih bodo po zaključenih gradbenih delih nadomestili z mladimi drevesi. Celovita obnova Ulice arhitekta Novaka se izvaja v sklopu projekta Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza in bo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za ukrepe trajnostne mobilnosti.

Investicija, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota ter celovita obnova ulice, bo zajemala celovito prenovo prometnih površin na odseku med Slovensko in Gregorčičevo ulico, kjer bo v okviru nadaljnjega projekta urejeno tudi krožišče.

Ulica arhitekta Novaka bo v celoti asfaltirana in ostaja dvosmerna, novost bo kolesarski pas v obe smeri na cestišču ter vzporedno parkiranje na ulici. Z izvedbo del bo urejeno tudi vmesno križišče s Cvetkovo ulico in predvidenim vhodom na območje novega trgovskega centra (na območju nekdanjega Potrošnika). Dograjen bo tudi manjkajoči odsek pločnika na Cvetkovi ulici, prenovljeno bo vodovodno omrežje in javna razsvetljava. V ulici bo po zaključku del zasajen nov drevored na južni strani (ob parkirišču novega trgovskega centra) ter mlada drevesa na severni strani (ob stavbi Policije).

Celotna investicija obnove Ulice arhitekta Novaka znaša 339.147,71 EUR. Celotni projekt CTN »Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza« znaša 1,3 milijona EUR in ga v višini 707.102 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. V sklopu projekta je bila leta 2021 dokončana celovita ureditev Kroške ulice.

Ulica bo v času gradnje pretežno odprta za promet z določenimi omejitvami. Dokončanje del je  predvideno v mesecu aprilu.

 

Datoteka
Sporocilo za javnost - Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka.pdf
pdf (459.65 KB)
Sporocilo za javnost - Začetek del na Ulici arhitekta Novaka.pdf
pdf (466.27 KB)