Začenja se prvi korak prenove mestnega središča Murske Sobote

Slika
Trubarjev drevored_pom

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je danes skupaj s predstavnico avtorjev zmagovalne natečajne rešitve Darjo Matjašec najavil začetek gradbenih del za izvedbo 1. faze prenove mestnega središča. Nov Trubarjev drevored bo povezal zgodovinsko os med mestnim gradom in evangeličansko cerkvijo, s tem pa grajski park povezal z najožjim mestnim središčem v srce mesta.

Prihodnji teden se začenja načrtovana prenova mestnega središča, katere cilj je vrnitev življenja v najožje mestno jedro Murske Sobote. V prvi fazi, ki se pričenja prihodnji teden, bo urejen nov Trubarjev drevored, sicer pa celovita prenova obsega novo ureditev najpomembnejše mestne površine – južnega dela Slovenske ulice s Trgom zmage, da ta javni prostor pridobi novo kakovost za srečevanja, spoznavanja in doživetja Murske Sobote.

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je na današnji novinarski konferenci poudaril, da se s tem prenova mestnega središča končno začenja. To je župan umestil v kontekst širših razvojnih prizadevanj mesta. Dr. Aleksander Jevšek: »Po obdobju intenzivnih priprav se začenja mestno središče, ki je del našega načrta za spreminjanje Murske Sobote v mesto za prihodnost, spreminjati. Pomemben del naših razvojnih ambicij je zato usmerjen v povečanje kakovosti javnega prostora – odprtih, človeku in mestnemu utripu prijaznih javnih površin. S prenovo želimo vrniti življenje v mestno središče, da prostor med Slovensko ulico, Trgom zmage in grajskim parkom v zavesti in življenju Murske Sobote resnično postane srce mesta.«

Po besedah avtorjev zmagovalne natečajne rešitve gre za pristop k prenovi odprtih javnih površin, ulic, pločnikov in površin za kolesarje, tako da bo v prihodnje to območje kombinacija parka, odprtih javnih površin in v delu Slovenske ulice cesta s prednostjo pešcev in kolesarjev s posebnim režimom za motorna vozila. Prenovo središča bodo spremljale postavitev sodobne urbane opreme, ureditev novih zelenih površin z zasaditvijo dreves in posodobitev komunalne infrastrukture.

Sedaj se pričenja prva faza projekta, to je prenova območja med občinsko stavbo in Trgom zmage, ki predstavlja del zgodovinske osi Soboški grad – Evangeličanska cerkev. Zgodovinska os bo s prenovo tega območja dobila enovito podobo z ureditvijo Trubarjevega drevoreda. Tako bo del mestnega središča, ki ima že kakovostni strukturni, oblikovni in simbolni nastavek iz zgodovine, dobil svojo končno podobo. Območje (ploščad) ne bo več funkcioniralo kot prometna površina, zato ne bo več prevozno in na njem ne bo parkirišč. Ploščad bo tako od Slovenske in Kardoševe ulice ločena s konfini in za funkcioniranje ploščadi tudi s potopnimi količki. Prenova se izvaja po zmagovalni natečajni rešitvi avtorjev Mateja Blenkuša, Darje Matjašec, Primoža Žitnika in Nejca Florjanca.

Prva faza prenove bo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Mestna občina Murska Sobota ta projekt načrtuje kot prednostno naložbo, s katero izboljšuje kakovost urbanega okolja in oživljanje mesta, zaradi načrtovanega zmanjšanja prometa pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka in hrupa. Pri tem se pričakuje 80% delež iz EU sredstev, 20% pa bo zagotovila občina.