Začela se je prenova grajske dvorane

Slika
proslava (23)

Grad Murska Sobota je kulturno-zgodovinski spomenik lokalnega pomena, najpomembnejši te vrste v Mestni občini Murska Sobota. Zgradba ima javno funkcijo in je v celoti namenjena izvajanju javnih programov občine in javnih zavodov, ki delujejo v njej. V  gradu izvajajo svoj program Pomurski muzej Murska Sobota, Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Svoj prostor v gradu ima območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, v njem pa je tudi osrednja občinska dvorana za sklepanje porok.

Del gradu, ki obsega grajsko dvorano s pripadajočimi prostori (hodnik, avla, stopnišča, garderoba za nastopajoče, tehnika) je pretežno namenjen različnim uprizoritvenim dejavnostim (gledališkim, glasbenim, plesnim, lutkovnim, besednim), predstavitvam, predavanjem, filmskim in drugim projekcijam.

Dvorana je do nedavnega koristno služila svojemu namenu in bila ves čas zasedena s programom.

Zaradi novih požarnih zahtev javnih objektov je bila izdelana nova študija požarne varnosti, za nadaljnje nemoteno varno obratovanje je potrebno opraviti obnovo, ki sledi tem zahtevam. Izdelan je bil projekt obnove, ki obsega gradbena, ključavničarska, suho-montažna in mavčna dela. Vsa dela, ki jih predvideva projekt obnove so nujno potrebna za varno obratovanje dvorane. Območje prenove je bilo že pred tem opremljeno z novimi notranjimi hidranti, priključeno pa je tudi na sodobno in zmogljivo protipožarno centralo.

 

Projekt bo zasledoval naslednje cilje:

  • izboljšanje požarne varnosti objekta za obiskovalce,
  • ponovna uporaba dvorane za kulturne prireditve in za uporabo ustvarjalcem (vaje, nastopi, priprave),
  • ohranitev kulturne dediščine,
  • prispevek k dvigu kakovosti okolja za delo in bivanje v stavbi ter izvajanje kulturnih in drugih aktivnosti,
  • spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa, promocija kulture in kulturne dediščine prostora ter s tem prispevati k osveščenosti prebivalstva in nacionalni zavesti v regiji.

.

Izvajalec obnove, ki znaša 53.225,55 EUR  je ADRIA BAU D.O.O iz Maribora. Izvajalec se je s pogodbo obvezal, da bo dela predvidoma dokončal do sredine decembra. Nadzor nad izvedbo del bo izvajal Inženiring Rajnar Štefan, s.p., iz Murske Sobote.