Za vas prenavljamo Slovensko ulico!

Slika
PrenovaSlovenske-FazeGradnje

Kaj obsega prenova?

Po uspešno zaključeni prenovi na območju Trga zmage nadaljujemo s prenovo mestnega središča. Prenovili bomo eno izmed najpomembnejših mestnih površin, in sicer južni del Slovenske ulice.

Prenova bo potekala od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri Hotelu Zvezda v površini 1,2 hektarja. Ulica se bo v tem delu prenovila po celotni širini “od stavbe do stavbe”.

Celotna ulica bo urejena v enakem nivoju, tako cestni del (ki je bil zdaj nižje), kot vse ostale površine. Cestišče za motorna vozila bo ožje, na račun večjega prostora za kolesarje in pešce, ki s tem pridobivajo prednost. Poskrbljeno bo tudi za ranljive skupine: invalide, starejše, družine z otroci, za slepe in slabovidne bodo postavljeni talni vodniki. Asfalt bo nadomestil granit

Promet s Slomškove ulice na ulico Arhitekta Novaka bo še naprej potekal dvosmerno, od tam naprej v smeri Hotela Zvezda pa bo vzpostavljen umirjen enosmerni promet. Omogočeno bo enostransko bočno parkiranje. Omejitev hitrosti ostaja pri 30 km/h.

Namesto obstoječih dreves bo zasajen nov dvojni drevored s kar 93 drevesi (trnata gledičevka). Obstoječa drevesa bodo presajena k Soboškemu jezeru. Slovenska ulica bo tako imela kar 7-krat več dreves kot zdaj. Pod krošnjami dreves bo postavljena tudi nova urbana oprema (klopi, koši, stojala za kolesa) in urejeno novo avtobusno postajališče za Sobočanca.

Letni vrtovi bodo lahko večji in pod senčnimi krošnjami velikih dreves mnogo bolj privlačni. Večina prenovljenega prostora se bo lahko uporabila kot prireditveni prostor, kar bo omogočala tudi posebna infrastruktura. Prenovila se bo tudi vsa ostala infrastruktura: komunalna, električna in telekomunikacijska. Povsem nova bo javna razsvetljava, posodobljen bo vodovod in meteorna kanalizacija.

 

Kateri so glavni poudarki prenove?

  • ves čas gradnje možen dostop do vseh objektov
  • “pomično” gradbišče z delnimi zaporami (fazna gradnja)
  • popolne zapore celotne Slovenske ulice za promet ne bo
  • možno parkiranje do gradbiščnih zapor
  • izvoz po Zvezni ulici: mimo knjižnice
  • spremenjen prometni režim za Sobočanca
  • tradicionalne prireditve in sejmi ostajajo

Trajanje

oktober 2019 - december 2020

Vrednost in sofinancerji

4,3 milijona EUR, od tega 3 mio. EUR evropskih sredstev

Izvajalci

• gradbeno - obrtniška dela: Pomgrad d. d.

• elektroinstalacije: Blisk Montaža d. d.

• strokovni nadzor: Atrij d. o. o.

 

Kako in kje bo potekala GRADNJA? 

 

Kje se bodo izvajala dela?

Na območju južnega dela Slovenske ulice in nekaterih krajših odcepih v sosednje ulice:

•  krak ulice Arhitekta Novaka do pekarne

•  krak Cvetkove ulice do parkirišča pri glasbeni šoli

•  krak Zvezne ulice do konca stavbe Blagovnice

 

Kaj bo z odstranjenimi materiali?

•  nekateri materiali bodo ponovno uporabljeni na isti lokaciji (npr. granitne plošče)

•  večina odstranjenih materialov ter urbane in druge opreme se bo ponovno uporabilo na drugih lokacijah, saj sledimo krožnemu gospodarstvu in trajnostnim načinom gradnje

Kaj se bo zgodilo z lipami?

Še v letošnji pozni jeseni bo vseh 14 lip

presajenih k Soboškemu jezeru.

 

Kako se bo pomikalo gradbiŠČe?

Faza 1a: Dela smo pričeli iz smeri Slomškove ulice do ulice Arhitekta Novaka. Dela bodo potekala od oktobra do decembra 2019.

Sprememba prometnega režima:

•  odsek od Slomškove ulice do ulice Arhitekta Novaka

   je zaprt za motoriziran promet,

•  promet je urejen od krožišča pri Hotelu Zvezda

   v smeri proti Zvezni in z izvozom po Zvezni ulici,

•  povezava Cvetkove ulice do ulice Arhitekta Novaka

   ni zaprta in je prevozna.

Faza 1b: Dela bomo nadaljevali od decembra 2019 do predvidoma marca 2020, in sicer od križišča z ulico Arhitekta Novaka do križišča z Zvezno ulico. Dostop na Slovensko ulico bo tudi v tej fazi od krožišča pri Hotelu Zvezda v smeri proti Zvezni in z izvozom po Zvezni ulici.

Faza 2a in 2b: Predvidoma v času od januarja do marca 2020 bo potekala gradnja stranskega priključka na Cvetkovo ulico in izvedba nove ploščadi pred Hotelom Zvezda.

Faza 3: Spomladi in poleti 2020 se bodo dela nadaljevala od Zvezne ulice do Hotela Zvezda. Ta del bo v tem času zaprt za promet. Promet bo potekal od Slomškove ulice in ulice Arhitekta Novaka po že izgrajeni Slovenski ulici z izvozom po Zvezni ulici.

Faza 4: V sklepnem delu (pozna jesen 2020) bodo dela potekala v Zvezni ulici (do zaključka Blagovnice).
Na novo se bo zasadil drevored s 93 drevesi.

 

Tudi v času gradnje bo:

• v odprtem delu Slovenske ulice možno parkiranje

Slovenska ulica gostila tradicionalne prireditve (Trezino in Miklošovo senje, Martinovanje, Silvestrovanje), z nekaj prilagoditvami

 

Da bi prihajalo do čim manj nevšečnosti, vas bomo sproti obveščali preko spletne strani MOMS v posebni rubriki »Prenova Slovenske ulice« in preko medijev.

Vljudno prosimo za razumevanje in strpnost.

 

Datoteka
Soboske Novine-Prenova Slovenske ulice
pdf (2.5 MB)
PrenovaSlovenske-FazeGradnje.jpg
jpeg (995.65 KB)