Vaško-gasilski dom v Veščici kmalu z novo podobo

Slika
14 Veščica

V Krajevni skupnosti Veščica bodo kmalu zaključili z obnovo vaško-gasilskega doma, ob katerem bosta v prihodnje urejeni tudi območje za gasilske vaje in igrišče za odbojko.

O aktualnih investicijah v vasi in drugih željah krajanov smo se pogovarjali s predsednikom tamkajšnje krajevne skupnosti Deziderjem Šoošem.

Zaključek obnove vaško-gasilskega doma jeseni

Predsednik Krajevne skupnosti Veščica Dezider Šooš pravi, da njihova krajevna skupnost skupaj z Mestno občino Murska Sobota v letošnjem letu načrtuje dograditev in obnovo vaško-gasilskega doma s fasado in komunalno zunanjo ureditvijo. Otvoritev preurejenega doma naj bi bila, če bodo to dopuščale okoliščine, že letos jeseni. Gradnja doma v Veščici se je začela leta 1954, leta 1956 so vaščani uredili prvo sobo za sestanke. Vsa dela so takrat bila opravljena prostovoljno. Po šestdesetih letih so se krajani odločili za dograditev in obnovo doma. Decembra 2011 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za obnovo in dograditev garaže, mansardnih prostorov za mladinsko dvorano, gasilsko sobo, garderobe za opremo gasilcev in povečanje velike dvorane. Dela so se nato zaradi nezadostnih finančnih sredstev zavlekla vse do leta 2019, ko so bila zaključena notranja dela. V letu 2017 so iz sredstev za vzdrževanje objektov nabavili vrata v vhodno avlo in vrata v dvorano, gasilsko društvo je nabavilo sedem oken za dvorano, v letu 2019 pa so s sredstvi krajevne skupnosti nabavili stole za mladinsko dvorano in pisarno krajevne skupnosti.

Igrišče za odbojko in gasilske vaje

V letošnjem letu bodo s sredstvi iz občinskega proračuna obnovili lokalno cesto od gasilskega doma do hišne številke 27a. Vrednost investicije je ocenjena na dvajset tisoč evrov. V proračunu za leto 2020 je po besedah Šooša planiran še odkup zemljišča za igrišče v neposredni bližini vaškega doma v vrednosti 20.240 evrov. Namenjeno bo gasilskim vajam in manjšemu igrišču za odbojko za mlade. Zemljišče je ob že zgrajenem otroškem igrišču.

Ustanavljajo kulturno-umetniško in športno društvo

Želje krajanov Veščice so še, kot pojasni Šooš, ureditev hodnika oziroma pločnika ob Gederovski cesti do pokopališča, kjer ni varnega prehoda za pešce, ter priprava OPN na zemljiščih med k. o. Veščica in k. o. Černelavci. V letošnjem letu so pristopili k ustanovitvi kulturno-umetniškega in športnega društva. Pripravili so pravila društva, ki so med krajani že dalj časa v obravnavi, zaradi epidemije pa še niso uspeli izvesti ustanovnega zbora društva. V bližnji prihodnosti želijo, kot pravi Šooš, izdati kronologijo Veščice. Začetki vasi segajo v 14. stoletje, oziroma natančneje v leto 1365.

Ksenija Glažar, Soboške novine, maj 2020