Varno v šolo!

Slika
olska pot

Začetek šole pomeni tudi več otrok na cesti, ko je potrebna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Otroci spadajo med bolj ranljive, izpostavljene udeležence v cestnem prometu, saj so manjše rasti in v prometu slabše zaznavni, obenem pa težje predvidevajo nevarne situacije. Vozila pozneje opazijo in težje presojajo njihovo oddaljenost, hitrost in smer vožnje. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, razigranost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, preudarnost in odgovorno ravnanje v cestnem prometu. Zato smo vozniki in ostali udeleženci v cestnem prometu tisti, ki moramo nanje vselej polagati dodatno mero pozornosti in ravnati preudarno, predvsem na območjih, kjer se pričakuje večje število otrok (vzgojno – izobraževalne ustanove, postajališča javnega potniškega prometa, zdravstvene ustanove…). Obenem poudarjamo, da sami lahko največ storimo za varnost otrok z odgovornim, strpnim ravnanjem v cestnem prometu. Prav tako je potrebno zavedanje, da smo s svojim obnašanjem v prometu vzor otrokom.

Bodimo pozorni, pripravljeni, ravnajmo odgovorno kot udeleženci v cestnem prometu ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Murska Sobota.