V Severni obrtno industrijski coni prodani dve parceli

Slika
Podpis pogodbe

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj je danes z direktorjem družbe Frbejzar d.o.o. Andrejem Cipotom podpisal pogodbo o prodaji dveh nepremičnin v Severni obrtno industrijski coni (SOIC) Murska Sobota.

V oktobru 2022 je bilo na spletni strani mestne občine objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo dveh zemljišč na t.i. območju III. faze SOIC. Predmet javnega zbiranja ponudb sta bili nepremičnini v skupnem obsegu 29.814 m², namenjeni  dejavnostim z manj pozidanimi površinami (šport, rekreacija, gostinstvo, turizem, prireditvene odprte in pokrite površine, transport, avtoport) in zelenim ureditvam.  

Na objavljeno javno zbiranje ponudb je prispela ena pravočasna in popolna ponudba in sicer s strani družbe Frbejzar d.o.o.. Ponudbena cena za obe nepremičnini je znašala 449.326,79 EUR (brez DDV).

Z izdatnim sofinanciranjem iz evropskih strukturnih skladov je Mestna občina Murska Sobota v minulem in letošnjem letu dokončala komunalno opremljanje II. in delne III. faze območja Severno obrtno industrijske cone (SOIC)  ter pristopila k prodaji posameznih zemljišč,  z namenom razvoja in širitve gospodarskih dejavnosti v Pomurju ter vzpostavitve pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.

 

Datoteka
Skica - SOIC III faza.pdf
pdf (268.95 KB)