V Satahovcih obnova vaškega doma

Slika
9 Satahovci 2

Aktualna je tudi komasacija kmetijskih zemljišč.

Nataša Martinec, predsednica KS Satahovci, pravi, da so letos že dokončali ureditev električne in vodovodne napeljave do nove garaže vaško-kulturnega in gasilskega doma, na igrišču za vaškim domom pa so namestili nove reflektorje. Dom želijo v letošnjem letu ob pomoči proračunskih sredstev mestne občine obnoviti. Urediti želijo mansardo oziroma podstrešje ter zamenjati dotrajana lesena okna.

 

Ponosni na lani urejeno križišče

Na lokalni cesti med Satahovci in pokopališčem so letos izvedli sanacijo mrežastih razpok in posedov, za kar je občina v občinskem proračuna namenila 4 tisoč evrov. Predsednica še pove, da bodo letos izplačane tudi odškodnine za zemljišča, ki so bila uporabljena za izvedbo novega križišča pri pokopališču, za kar je v proračunu občine zagotovljenih dobrih 9 tisoč evrov. V prihodnje si želijo zamenjati tlake v vaškem domu ter urediti izolacijo, fasado in centralno ogrevanje v objektu na nogometnem igrišču, želja pa je tudi popolna ureditev ceste Krog–Satahovci, ki je v izredno slabem stanju. Našteje še novo ograjo na pokopališču in preplastitev cest v vasi. Zavedajo se, da bodo cilje lahko dosegli le postopoma, kot bodo zagotovljena finančna sredstva. Še posebno so v vasi ponosni na lani urejeno križišče pri vaškem pokopališču.

 

S komasacijo začeli lani

Velika želja krajanov je komasacija kmetijskih zemljišč, ki se je začela lani s postopkom za pridobitev komasacijske odločbe. Projekt komasacije in agromelioracije je odvisen od evropskih sredstev in bo prijavljen na evropski razpis, ki je predviden za objavo proti koncu leta. »Gre za dolgoletno željo vaščanov po ureditvi in združitvi zemljišč ter razmeroma dolg postopek, vendar vsi upamo, da ga bomo izvedli v čim krajšem času,« pravi predsednica.V vasi sicer deluje več društev, kot so prostovoljno gasilsko društvo, kulturno-turistično društvo Goska in klub malega nogometa. »Smo majhna vas. Zelo sta pomembna medsebojna pomoč in sodelovanje med krajevno skupnostjo in društvi,« še dodaja.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine september 2020