V Polani načrtujejo nove investicije

Slika
14 Polana 1

Po besedah Domna Serca, predsednika Krajevne skupnosti Polana, se po zaslugi krajanov lahko pohvalijo z lepo urejenostjo kraja. Krajani so zelo aktivni ter med letom izvedejo več prireditev in druženj. Kot pove, jim je v ponos vaško-gasilski dom, ki spada med največje v regiji, zgrajen pa je bil s požrtvovalnim delom in samoprispevkom krajanov. Prav tako so krajani sami zgradili mrliško vežico in se lahko pohvalijo z lepo urejenim pokopališčem. Obema objektoma bodo letos ob pomoči Mestne občine Murska Sobota na novo uredili streho. Streha vaško-gasilskega doma je po besedah Serca nujno potrebna investicija, ker se celotno ostrešje doma seseda. Investicija, katere vrednost je ocenjena na okoli 30 tisoč evrov in bo financirana iz občinskega proračuna, bo obsegala zamenjavo celotne kritine doma in ojačenje ostrešja. Zaradi vibracij zvonu je potrebna še sanacija dela strehe na mrliški vežici. Ta investicija, ki se bo prav tako izvedla v letošnjem letu, je ocenjena na približno šest tisoč evrov in jo bo financirala krajevna skupnost.

V prihodnje rekonstrukcija cest

Krajani so po besedah Serca ponosni na nov športno-rekreacijski objekt, ki se nahaja ob nogometnem igrišču in je končno podobo dobil lani. Nastal je v sodelovanju krajevne skupnosti, gasilskega društva, športnega društva in mestne občine. O novih načrtih in željah predsednik pravi, da si prizadevajo za rekonstrukcijo ceste med Polano in Markišavci. Upajo tudi na preplastitev dela ceste proti Gorici. Zaradi povečanega števila turistov, v vasi imajo namreč znano gostilno Lovenjak, hotel in avtokamp, je pomembno, kot pravi Serec, da bi uredili tudi kolesarsko povezavo med Polano in Markišavci ter dolgo pričakovan kolesarski most čez Ledavo.

Ksenija Glažar, Soboške novine maj 2020