V Markišavcih sanacija strehe vaškega doma

Slika
640px-Kapela_Markišavci

V Markišavcih bodo v okviru investicij po krajevnih skupnostih začeli s sanacijo strehe vaškega doma.

V Markišavcih je, kot pravi predsednica njihove krajevne skupnosti Petra Fridrich, za letošnje leto predviden začetek sanacije oziroma zamenjave strehe na vaško-gasilskem domu, v naslednjih letih pa bo sledila še ureditev dvorišča z novo ograjo. Skupna vrednost obeh investicij, ki ju bodo izvedli postopoma in v več korakih, je ocenjena na 68 tisoč evrov. 30 tisoč evrov je letos namenjenih iz občinskega proračuna, preostalo bodo zagotovili KS Markišavci in PGD Markišavci.

V prihodnjih letih se jim obeta še sanacija ceste med Markišavci in Polano, ki bo financirana iz občinskega proračuna.

 

Želja je kolesarska steza

V prihodnje si želijo še ureditev kolesarske steze med Markišavci in Mursko Soboto, do trgovine Merkur, ki je za krajane nujna. »Nimamo avtobusne povezave, tudi Sobočanca ne, kot ga imajo druge krajevne skupnosti v mestni občini, zato je toliko bolj pomembno, da se uredi varna kolesarska in sprehajalna pot do nakupovalnega centra,« pravi predsednica. Urediti želijo še razsvetljavo in električno omrežje preseliti v zemljo vsaj v zgornjem delu vasi ter asfaltirati cesto in urediti infrastrukturo v novem naselju, sanirati ograjo na pokopališču in sanirati cesto skozi vas. »Ker je to državna cesta, je urejanje dokumentacije velika težava, saj je komunikacija na ravni državnih institucij počasna in premalo učinkovita. Tako lahko le čakamo, da se bodo stvari premaknile do uresničitve. Prav tako poskušamo doseči omejitev tovornega prometa skozi vas,« pravi predsednica.

 

Veseli jih povratek štorkelj

V vasi so najbolj ponosni na urejeno mrliško vežico. Veseli jih tudi, da so se pri njih ponovno naselile štorklje, ki so si gnezdo ustvarile v središču vasi. Skupaj z zavodom za zaščito ptic jim v prihodnjem letu želijo uredili podstavek za gnezdenje.

V vasi delujeta dve društvi: prostovoljno gasilsko društvo, ki združuje različne generacije krajanov in je že od nekdaj osnovni steber druženja vseh vaščanov ob različnih priložnostih, ter društvo deklet in žena, ki združuje ženske različnih generacij, ki ob zimskih večerih izdelujejo številne izdelke.

Zaradi epidemije so v vasi morali odpovedati kar nekaj druženj in srečanj, ki jih sicer organizirajo tradicionalno, kot so kres in velikonočna razstava, dan krajanov – proščenje in vaški piknik. Pred epidemijo so uspeli izvesti druženje ob dnevu žena, ko so moški pripravili odlično večerjo in za zabavo poskrbeli z živo glasbo.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine september 2020