V Krogu si želijo dokončati večnamenski objekt

Slika
10 Krog

V okviru investicij po krajevnih skupnostih bodo v Krogu letos dokončali večnamenski objekt, izvedli pa bodo tudi celovito sanacijo kanalizacijskega črpališča.

 

Predsednica Krajevne skupnosti Krog Erika Vogrinčič o letošnjih investicijah pravi, da so vse investicije dobrodošle in enakovredne ter za krajane enako pomembne. V letošnjem letu je predvideno dokončanje večletnega projekta izgradnje večnamenskega objekta. Stavba je bila postavljena lani, letos pa sta v načrtu dokončanje in predaja namenu. Gre za večnamenski objekt, ki bo namenjen delovanju različnih društev in potrebam celotne krajevne skupnosti. V letošnjem letu bodo uredili notranje instalacije, omete in tlake v pritličju ter namestili stavbno pohištvo. Predsednica dodaja, da bodo nekaj prispevala tudi domača društva.

 

Sanacija kanalizacije

Še letos bodo v mestni občini začeli s projektom sanacije kanalizacije. V Krogu bo izvedena celovita sanacija kanalizacijskega črpališča. Vrednost investicije, ki bo financirana iz občinskega proračuna, je ocenjena na pribl. 35 tisoč evrov.

 

Ponosni na mrliško vežico in nove pridobitve ob Muri

V letošnjem letu so s prostovoljnim delom in sredstvi, ki so bila zbrana z najemnino za uporabo prostorov in prostovoljnimi prispevki krajanov ob pogrebih namesto cvetja, že uredili notranje prostore mrliške vežice, ki po obnovi ustreza sodobnim standardom. Prav tako so uspeli urediti nekatere odseke cest. Sanirali so krak Trubarjeve ulice in celotno Vodnikovo ulico, ki je bila v zelo slabem stanju, ter poskrbeli za varno pot do šole. Ponosni so tudi na nove pridobitve v kraju v okviru projekta Go in nature, ki so dobro obiskane in s katerimi se krajevna skupnost promovira tudi širše. Pridobili so vstopno točko s paviljonom ob nogometnem igrišču v Krogu, učno pot, učilnico na prostem ter doživljajsko točko in otroško igrišče ob brodu.

 

Kmalu novo stanovanjsko območje

V prihodnje želijo več pozornosti nameniti ureditvi infrastrukture, saj so določene ceste in dovozne poti dotrajane. V vaško-kulturnem domu bodo morali zamenjati dotrajan kurilni sistem. Veseli so priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Za ogradi«, kjer bodo nastale nove zazidljive parcele. Že zdaj jih veseli vse več priseljenih mladih družin. Trudijo se, kot pravi Erika Vogrinčič, da na različnih področjih, tako kulturnem, socialnem, športnem in drugih, krajanom zagotavljajo primeren standard bivanja. Načrtov za prihodnost imajo veliko. V pripravi so, kot pravi predsednica, tudi načrti za žarni zid, saj je zanj pri krajanih veliko zanimanja. Ob pokopališču želijo postaviti nove ograje in razširiti parkirišče. Sanirati si želijo tudi objekt garderob na rokometnem igrišču.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine, oktober 2020