V Krogu odslej varneje do vrtca in šole

Slika
15 Krog-pom

»Obseg del je bil določen z razpisom in je bil v celoti izveden. Dodatno je bilo urejeno parkirišče in namesto starih tlakovcev smo na celotnem parkirišču uporabili asfalt. Stari tlakovci so bili dani na razpolago KS Krog. V okviru investicije so bila izvedena tudi pripravljalna dela za priključke na kanalizacijo in vodovod za vse še nepozidane parcele, kar bo v končni situaciji posebej prikazano. Te stroške bo mestna občina le založila in jih bo v končni fazi plačal uporabnik v sklopu odmere komunalnega prispevka, ko se bo želel priključiti na kanalizacijo oziroma vodovod,« je povedal Bogomir Rola iz mestne občine.

Investicija 81 tisoč evrov

Kot so še komentirali na občini, ki je v celoti krila stroške investicije, končnega obračuna del še nimajo, »ker se ta opravi med naročnikom in izvajalcem po izvedenem pregledu kakovosti in odpravi morebitnih napak. Ker tega pregleda še ni bilo, lahko izvajalec v skladu s pogodbo z začasnimi situacijami zaračuna do največ 95 % pogodbene vrednosti. Ta po pogodbi znaša 81.135,20 EUR (z DDV)«. Preglede naj bi izvedli v prihodnjih dneh.

Natalija Kreft, Soboške novine, maj 2020