V četrtek, 26. maja popolna zapora ulice Staneta Rozmana!

Slika
Staneta Rozmana

OBVESTILO – POPOLNA ZAPORA ULICE STANETA ROZMANA V ČASU ASFALTIRANJA VOZIŠČA

V četrtek, 26. maja 2022 bo potekalo asfaltiranje na cestišču Ulice Staneta Rozmana v območju med Slovensko in Gregorčičevo ulico.

Na Ulici Staneta Rozmana bo tako med 7.30 in 18.00  veljala popolna zapora za ves promet. V tem času ne bo možen izvoz ali uvoz na območju zapore.

Prometni režim na območju Cvetkove ulice bo ta dan dvosmerni, do zapore na vsakem odseku Cvetkove ulice. Začasno bodo tako ukinjena parkirišča na cestišču te ulice.

Uporabnike poslovnih prostorov in prebivalce na zadevnem območju zaprošamo, da upoštevajo vzpostavljen začasni prometni režim.

Prebivalce in uporabnike spodaj navedenih poslovno-stanovanjskih prostorov še posebej prosimo in obveščamo:

A) Prebivalce Ulice Staneta Rozmana s hišnimi številkami 2, 4, 6 in 8 prosimo, da pravočasno premaknete svoja motorna vozila na druge razpoložljive parkirne površine v širšem mestnem jedru, saj v času popolne zapore to ne bo več možno (redarska služba bo ta dan upoštevala nastalo situacijo).

B) Prebivalce Slovenske ulice s hišnimi številkami 23, 25, 27, 29 in Ulice Staneta Rozmana 1, 1A, 1B, 1C, 3, 3A, 5, 7 in 9 obveščamo, da bo dostop za vozila še vedno mogoč preko Zelene ulice, tudi v času popolne zapore (rampa na lokaciji stopnic).

C) Prebivalce Ulice Staneta Rozmana s hišnimi številkami 10, 12, 14, 16 in Cvetkove ulice (Šavel center) 2, 10, 10A, 12, 14 obveščamo, da bo dostop za vozila v času zapore omogočen le preko Cvetkove ulice iz smeri Ulice arhitekta Novaka.

V petek 27. maja bo moten dostop do stanovanjskih blokov št. 2, 4, 6 in 8 zaradi izvedbe asfaltiranja dovozov na parkirišča.

Hvala za razumevanje!