Uspešen začetek šolarji in dijaki!

Slika
olarji-pom

Danes je prvi šolski dan za 178 prvošolčkov v naši občini.  Največ, 61 učencev  bo obiskovalo Osnovno šolo I, 50 Osnovno šolo II ter 12 podružnično šolo v Krogu, 30 učencev Osnovno šolo III, 19 Osnovno šolo Bakovci, 6 učencev bo prvič sedlo v šolske klopi na Osnovni šoli IV Murska Sobota.

Župan Jevšek se letos zaradi varnostnih priporočil, na katere morajo biti pozorni v šolah, sprejemov prvošolcev ne bo mogel udeležiti. Vsem prvošolcem pa je zaželel prijeten prvi šolski dan, ki naj jim ostane v lepem spominu.

Župan je uspešno in vedoželjno šolsko leto zaželel tudi vsem ostalim učencem in dijakom. Predvsem pa jim je zaželel, da ga zaključijo zdravi in v šolskih klopeh ob svojih vrstnikih!

 

Mestna občina Murska Sobota že četrto leto staršem prvošolcev pomaga z enkratno denarno pomočjo, letos v višini 175,15 evrov. Pravico do enkratne denarne pomoč lahko uveljavljajo upravičenci (starši prvošolca oziroma zakoniti zastopnik), če je prvošolec državljan Republike Slovenije ter ima vsaj eden od staršev in prvošolec zadnji dve leti stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota. Če starša živita ločeno, uveljavlja pravico denarne pomoči tisti starš, pri katerem otrok dejansko živi. Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik prvošolca. Upravičenci, ki bodo od 1. septembra 2020 uveljavljali enkratno denarno pomoč, vložijo vlogo pri mestni občini Murska Sobota. Vlogo dobijo v vložišču mestne občine ali na njeni spletni strani. Skrajni rok za uveljavljanje enkratne denarne pomoči je 1. december 2020. Upravičenci bodo morali v roku 180 dni od prejema odločbe Mestni občini Murska Sobota predložiti dokazila (račun ali druge enakovredne listine ter dokazila o plačilu, ki se glasijo na upravičenca) o nakupu šolskih potrebščin.