Urejene kolesarske povezave ob Lendavski in Zvezni ulici

Slika
Zvezna dec 2020 (2)-pom

Dokončani sta ureditvi kolesarskih povezav ob Lendavski ulici (območje stanovanjskih blokov ob trgovini Mercator) ter Zvezni ulici.

 

Urejanje kolesarskih povezav na odseku ob Lendavski ulici

Ureditev na Lendavski ulici pred stanovanjskimi bloki s številkami 17a, 19, 21 in 23 v dolžini cca. 130 m zajema

  • obnovo in razširitev kolesarske steze s pločnikom
  • ureditev parkirišča za avtomobile
  • spremembo prometnega režima (na strani parkirišča se vzpostavi enosmerni promet v smeri Zavarovalnica Triglav -> Elektro Maribor)
  • ureditev meteorne odvodnje
  • obnovo javne razsvetljave
  • izvedbo talnih oznak za slepe in slabovidne,
  • postavitev kolesarnice pred trgovino

 

Urejanje kolesarskih povezav na Zvezni ulici

Na Zvezni ulici je bila razširjena prometna površina enosmerne ulice s posebej določenima kolesarskima pasoma. Vzdolž ulice je prepovedano parkiranje razen z izjemo novo zarisanih kratkotrajnih parkirnih mest namenjenih izrecno za uporabnike knjižnice ter parkirnega prostora za invalide.

 

Cilj investicije

Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), prispeva k uresničevanju ciljev Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako projekt prispeva k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije na področju trajnostnih oblik mobilnosti.

 

Vrednost investicije

Naložba v skupni višini približno 140.000 EUR (od tega Lendavska ulica približno 125.000 EUR) se je izvajala v sklopu projekta CTN »Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza« in jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v višini 80 % upravičenih stroškov investicije).

Datoteka
Lendavska dec 2020 (1).jpg
jpeg (3.39 MB)
Lendavska dec 2020 (3).jpg
jpeg (5.16 MB)
Zvezna dec 2020 (1).jpg
jpeg (4.27 MB)