Urejen prostor za raztros pepela na mestnem pokopališču

Slika
Prostor za raztros pepela

Mestna občina Murska Sobota je na dolgoletno željo občank in občanov uredila prostor za raztros pepela na pokopališču v Murski Soboti.

Pietetni prostor, ki ga je zasnovala arhitektka Nina Kolarič Tibaut, iz podjetja ATRIJ je bil včeraj predan v uporabo. Župan dr. Aleksander Jevšek je ob tej priložnosti povabil predsednice in predsednike mestnih četrti ter predstavnike JP Komunala, ki so bili izvajalci projekta in so  upravniki  mestnega pokopališča, k ogledu nove pridobitve.

Projektantka  je projekt opisala z naslednjimi besedami: »Območje raztrosa pepela bo umeščeno na trenutno prazno lokacijo (zelenico) na območju pred poslovilnim objektom. Pri idejni zasnovi prostora je predvidenih več grajenih struktur, ki so umeščene v linijo s krožno oblikovanim nadstreškom pred poslovilnim objektom (spominski zid s prostorom za napis imena pokojnih, spominsko obeležje na sredini območja za raztros pepela in krajna zamejitvena struktura (stena), ki se dviga iz tal in se v drugem krogu spusti nazaj v tla). Zamejitvena grajena struktura nakaže, da gre za območje, kjer gibanje ni prosto dopustno, s čimer preprečimo naključno sprehajanje po območju raztrosa pepela, hkrati pa ustvarimo intimo na samem območju raztrosa. Ob tej zamejitveni strukturi so predvidene nižje grmovnice, na sredini območja za raztros pepela pa je predvidena zasaditev večjega drevesa, ki se bo dvigalo iz spominskega obeležja iz stebrov in krožnega kolobarja na vrhu.«

Vrednost investicije, ki jo je izvedlo JP Komunala je 92.251,53 evrov.

Za vse informacije v zvezi z organizacijo pogrebov z raztrosom pepela se občani lahko obrnejo na pogrebno službo JP Komunala.