Urejanje ulic in vodovodnega omrežja v mestu

Slika
juzna

V zaključni fazi je urejanje ulic v mestnih četrtih Partizan in Park. Danes sta bila asfaltirana dva kraka Južne ulice, dokončana je asfaltna prevleka v Vrazovi ulici in Aškerčevi ulici. Poleg preplastitve je bil v teh ulicah v celoti obnovljen tudi vodovod in položena ostala infrastruktura.

V letošnjem proračunu so  bila predvidena sredstva za ureditev dveh krakov Južne ulice, preplastitev Vrazove in Aškerčeve ulice ter obnovo vodovodnih omrežij v Vrazovi, Aškerčevi, Razlagovi ulici ter ulici Štefana Kuharja.

Investicijo, katere skupna vrednost znaša 229.901 EUR, v znesku 174.434 EUR pa jo sofinancira Republika Slovenija (delež MOMS znaša torej 55.467 EUR), je izvajala družba Pomgrad, d.d. in podizvajalec Komunala javno podjetje Murska Sobota. 

Na gradbišču na Cankarjevi ulici izvajalci trenutno polagajo cestne robnike za predvideno obnovo cestišča Cankarjeve  ulice na odseku od Slomškove do krožišča z Gregorčičevo  ter izvedbo manjkajočega pločnika ob Cankarjevi.