Urejanje prometne infrastrukture v mestu

Slika
Ulica Staneta Rozmana (10)-pom

Kmalu se bo začela celovita ureditev Ulice Staneta Rozmana

Mestna občina Murska Sobota je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za celovito ureditev ulice Staneta Rozmana, ki bo zajemala ureditev pločnikov, kolesarskih stez, cestišča, ponikovalnice, javne razsvetljave in zelenih površine.

V sklopu ureditve bo križišče pri Centru za starejše Murska Sobota starejših (Gregorčičeva – Staneta Rozmana) urejeno v krožišče. Prav tako bo zamenjan kanalizacijski kolektor po celotni dolžini ulice Staneta Rozmana.

Predvidevamo, da bomo z deli lahko pričeli proti zaključku tega poletja.

 

Sledi ureditev Ulice arhitekta Novaka

Še to poletje bo objavljeno javno naročilo za ureditev Ulice arhitekta Novaka, od Slovenske do Gregorčičeve ulice. Cestišče bo po prenovi asfaltno, za kolesarje bodo urejeni obojestranski kolesarki pasovi na cesti, parkirišča bodo umeščena obojestransko (bočno) ob cesti. Prometna ureditev bo že prilagojena za trgovski center Merkator.

Izvedba je predvidena v začetku jeseni in do konca leta 2021.

 

Prihodnje leto sledi ureditev Gregorčičeve ulice

V letu 2022 bo urejena Gregorčičeva ulica od (novega rondoja) Staneta Rozmana, križišče z ulico arhitekta Novaka bo preurejeno v rondo, ureditev se bo zaključila na križišču s Slomškovo ulico (do katoliške cerkve). Prav tako bo zamenjan kanalizacijski kolektor po celotni dolžini navedene ureditve Gregorčičeve ulice.

Začetek in zaključek del sta predvidena v letu 2022.

 

Celovita ureditev Slomškove ulice

V letih 2022 in 2023 je predvidena ureditev Slomškove ulice. Prenova bo potekala od Mojstrske, mimo nove prometne ureditve pri izvozu iz Zvezne oz. Kocljeve ulice do križišča z Gregorčičevo ulico (pri katoliški cerkvi), ki bo v tej fazi preurejeno v krožišče. Tudi v tej ulici bo zamenjan kanalizacijski kolektor po celotni dolžini navedene ureditve Slomškove ulice.

Začetek del je predviden v drugi polovici leta 2022, zaključek pa v 2023.

Vse obnove povezane s ureditvijo kolesarskih stez, pločnikov, krožišč in pripadajoče infrastrukture bodo sofinancirane iz evropskih sredstev in sicer iz evropskih projektov Urejanje kolesarskih povezav 1 faza in 2 faza. Prenove cestišč, parkirišč in izgradnja kanalizacijskih kolektorjev pa bodo financirani iz občinskega proračuna.