Urejanje kolesarskih povezav ob Lendavski in Zvezni ulici

Slika
Lendavska pom

V prihodnjih dneh bo izvajalec gradbenih del začel z urejanjem kolesarskih povezav ob Lendavski ulici (območje stanovanjskih blokov ob trgovini Merkator) ter Zvezni ulici.

 

Urejanje kolesarskih povezav na odseku ob Lendavski ulici

Ureditev na Lendavski ulici pred stanovanjskimi bloki s številkami 17a, 19, 21 in 23 v dolžini cca. 130 m zajema:

  • obnovo in razširitev kolesarske steze s pločnikom
  • ureditev parkirišča za avtomobile
  • spremembo prometnega režima (na strani parkirišča se vzpostavi enosmerni promet v smeri Zavarovalnica Triglav -> Elektro Maribor)
  • ureditev meteorne odvodnje
  • obnovo javne razsvetljave na prehodih regionalne ceste,
  • izvedbo talnih oznak za slepe in slabovidne,
  • postavitev kolesarnice pred trgovino

Gradnja bo potekala v območju parkirišča pred stanovanjskimi bloki 17a, 19, 21 in 23. Parkirišče, kakor tudi uvoz iz smeri regionalne ceste (smer Zavarovalnice Triglav) bo ograjeno s popolno zaporo. Dostopi za pešce do objektov (tudi trgovin) bodo zagotovljeni ves čas gradnje. O občasnih prekinitvah dostopa bodo stanovalci obveščeni s strani izvajalca gradnje. 

 

Urejanje kolesarskih povezav na Zvezni ulici

Na Zvezni ulici bo razširjena prometna površina s posebej določenim kolesarskim voznim pasom v nasprotni smeri vožnje (proti Slovenski ulici).

 

Cilj investicije

Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), bo prispevalo k uresničevanju ciljev Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije na področju trajnostnih oblik mobilnosti.

 

Vrednost investicije

Naložba v skupni višini približno 140.000 EUR (od tega Lendavska ulica približno 125.000 EUR) se izvaja v sklopu projekta CTN »Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza« in jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v višini 80 % upravičenih stroškov investicije).

 

 Izvajalec del, ki bodo predvidoma dokončana do konca tega leta je podjetje Nograd d.o.o.

 

Datoteka
Obvestilo stanovalcem - bloki - Lendavska
pdf (1.22 MB)