Urejanje javne površine pred Hotelom Zvezda

Slika
Zvezda

Obnova Slovenske ulice, s katero smo pričeli konec minulega leta, intenzivno poteka po okvirnem terminskem načrtu.  Na območju 1. faze gradbišča med hotelom Diana in križiščem z ulico Arhitekta Novaka so bila izvedena vsa zemeljska in instalacijska dela (vodovod, kanalizacija, zemeljski del javne razsvetljave, prestavitve telekomunikacijskih vodov). Trenutno, kljub nižjim temperaturam nemoteno poteka tlakovanje površin.  Po zaključenem tlakovanju površine za promet, bo sledilo odprtje ceste za promet med Slomškovo, Slovensko in ulico arhitekta Novaka, ob ugodnih vremenskih razmerah bo to predvidoma konec meseca februarja.

V začetku drugega tedna se bo gradbišče odprlo tudi pred Hotelom Zvezda, kjer bo izvedena meteorna odvodnja s ponikanjem v ponikovalnico, sledilo bo tlakovanje javne površine pred objektom. Gradbišče bo ustrezno ograjeno, za pešce bodo urejeni varni koridorji, glavni vhod v hotel in restavracijo Zvezda bo dostopen, prav tako bo urejen dostop do lokala s hitro prehrano Fast food Beli. Dela na tem območju bodo predvidoma zaključena do konca meseca marca, ureditev predvideva ohranitev izgleda obstoječega priljubljenega senčnega vrta v središču Murske Sobote.

Sicer pa bodo izvajalci del zaporo gradbišča od Ulice arhitekta Novaka do Zvezne ulice prestavljali postopoma in v ožjih pasovih. Trenutno se na tem območju izvajajo linijski izkopi za komunalne vode (vodovod, elektrika, kabelska, kanalizacija, javna razsvetljava, priprava jam za drevesa). V tem času bo del cestišča še vedno odprt za dostop motornih vozil na parkirišče namenjeno hotelu Diana, Vzajemni, Zavodu za zdravstveno zavarovanje in stanovalcem bloka.  Šele, ko bo vgrajenih večina komunalnih vodov, bo v tem delu sledila zapora prometa za avtomobile v območju med križiščem z Ulico arhitekta Novaka do Zvezne ulice. Tedaj bo dostop na omenjeno parkirišče stekel po tlakovani površini iz smeri Slomškove ulice.

Ponovno poudarjamo, da so kljub gradbišču možni dostopi do vseh objektov in sicer:

  • Slovenska ulica je v celoti odprta za pešce in kolesarje, samo v območju gradbišča je zaprta za motorni promet, celotni ostali del Slovenska je odprt tudi za motorni promet,
  • obvoz - izvoz za motorni promet je urejen po Zvezni mimo knjižnice,
  • dostop do vseh lokalov, trgovin, poslovnih objektov je nemoten in vse obratuje,
  • brezplačno parkiranje na Slovenski ulici je podaljšano na 1 uro
  • na Gregorčičevi je označen obvoz do Slovenske ulice za obiskovalce od drugod

 

Datoteka
Slovenska_januar 2020 (1).jpg
jpeg (3.1 MB)
Slovenska_januar 2020 (2).jpg
jpeg (2.74 MB)
TerminskiPlan-Slovenska-v2.jpg
jpeg (281.62 KB)