Ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču v Murski Soboti

Slika
pepel

Mestna občina Murska Sobota bo na dolgoletno željo občank in občanov v prihodnjih mesecih uredila prostor za raztros pepela na pokopališču v Murski Soboti.

Projekte je izdelala arhitektka Tina Kolarič Tibaut, iz podjetja ATRIJ, ki je projekt opisala z besedami:  »Območje raztrosa pepela bo umeščeno na trenutno prazno lokacijo (zelenico) na območju pred poslovilnim objektom. Pri idejni zasnovi prostora je predvidenih več grajenih struktur, ki so umeščene v linijo s krožno oblikovanim nadstreškom pred poslovilnim objektom (spominski zid s prostorom za napis imena pokojnih, spominsko obeležje na sredini območja za raztros pepela in krajna zamejitvena struktura (stena), ki se dviga iz tal in se v drugem krogu spusti nazaj v tla). Zamejitvena grajena struktura nakaže, da gre za območje, kjer gibanje ni prosto dopustno, s čimer preprečimo naključno sprehajanje po območju raztrosa pepela, hkrati pa ustvarimo intimo na samem območju raztrosa. Ob tej zamejitveni strukturi so predvidene nižje grmovnice, na sredini območja za raztros pepela pa je predvidena zasaditev večjega drevesa, ki se bo dvigalo iz spominskega obeležja iz stebrov in krožnega kolobarja na vrhu.«

Dela se bodo po izboru izvajalca začela predvidoma v mesecu decembru, predvidena vrednost projekta bo okrog 50.000 EUR.